Trogen tjänstgöring sedan 1990: Peter Dyrenius tackas av från VGS-familjen