Regionchefen David Zetterman om sitt inbyggda driv och styrkan inom VW-koncernen