Över tjugo år inom VW-koncernen tyder på utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö