facebook tracking

En välkomnande och engagerande företagsmiljö för uppsatsskribenter

Som masterstudent kan examensarbetet innebära en förväntan över att studierna snart är avslutade och en stor press att leverera något värdefullt. Speciellt om man skriver sitt arbete med ett företag som uppdragsgivare. Men för Matilda Hedlund och Anny Andersson, som skriver sitt examensarbete inom logistik på industriell ekonomi för VGS, har arbetet präglats av engagemang och entusiasm.

Matilda och Anny studerar sin sista termin på civilingenjörsutbildningen inom industriell ekonomi, med maskinteknisk inriktning och master inom logistik. Matilda, 23 år gammal, är uppvuxen i Hallstahammar och Anny, 24 år gammal, i Vrigstad. Deras studiekarriär inleddes i Linköping och nu skriver de examensarbetet tillsammans inom logistik. Deras vägar korsades sent i studierna men under det senaste året har de tillbringat mycket tid tillsammans. De spenderar sin sista termin tillsammans med Volkswagen Group Sverige AB som är uppdragsgivare för deras examensarbete.

– VGS har verkligen välkomnat oss med öppna armar och vi känner oss som en del av teamet när vi är på kontoret. Det är ett dröm-examensarbete, berättar Matilda Hedlund, civilingenjörsstudent vid Linköpings universitet.

I slutet av förra terminen började tjejerna fundera över ämne för uppsatsen och de var tidigt ute med att se över olika företag som erbjöd studenter att skriva examensarbete hos dem. När de såg annonsen från Volkswagen Group Sverige AB på sektionens hemsida kände de båda att det var rätt. De skickade in en ansökan och en telefonintervju senare var det bestämt att tjejerna skulle skriva sin uppsats i anslutning till VGS.

– Vi båda har erfarenhet inom leveransplanering och efter telefonmötet med VGS billogistikchef Daniel Wennerqvist, som även blev vår handledare, kände vi att det var rätt område för oss, berättar Anny Andersson, civilingenjörsstudent vid Linköpings universitet.

Examensarbetet handlar om att kartlägga de två befintliga logistikuppläggen Push respektive Pull/JIT. Det är viktigt att identifiera för- och nackdelar med de olika koncepten och slutligen föreslå lämpligt upplägg med hög effektivitet och bättre servicenivå för återförsäljare och kunder. Det kräver att man som student får förståelse för verksamheten och en inblick i hur de olika aktörerna samverkar. Slutprodukten är en rapport med rekommendationer och förbättringsförslag för de olika uppläggen som företaget sedan kan arbeta vidare med.

– Det vore häftigt att kunna tillföra något till deras processer. Bolagets upplägg är bra men det känns svårt, dock kan små förändringar ge stora utslag, fortsätter Anny.

En av utmaningarna är att planera tiden då arbetet skrivs på distans. Det krävs både struktur och god framförhållning eftersom många intervjuer genomförs i Stockholmsområdet. Tack vare en närvarande handledare som prioriterar uppsatsskribenterna spelar de 20 milen som skiljer dem åt ingen roll. Arbetet med VGS har överträffat Matilda och Annys förväntningar och de har fått stor förståelse för hur internationella bolag, som VGS, fungerar.

– Vi lär oss mycket genom att skriva examensarbetet med VGS som uppdragsgivare och samarbetet ger mycket praktisk erfarenhet. När man väl sitter bakom skolbänken känns verkligheten långt borta och examensarbetet gör att vi kan använda kunskaperna som förvärvats under studietiden, avslutar Matilda.

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor