“Det är viktigt att våga ge sig på nya utmaningar och samtidigt våga göra fel”