Jan Bergh om utvecklingsmöjligheterna, arbetsmiljön och lyhördheten i VW-koncernen