"Det är individen som driver projektet, inte tvärtom"