facebook tracking

Ett företag med inkludering som prioritet

Volkswagen Group Sverige arbetar kontinuerligt med inkludering inom organisationen och målsättningen är att minst 30 % av bolagets chefspositioner ska besittas av kvinnor år 2020. Organisationens mål är att genomsyras av ett tydligt fokus på inkludering där alla är överens om att det är en fråga som ska och bör ligga i alla medarbetares intresse.

Att ha tydliga mål för att uppnå en inkluderande företagskultur är viktigt för såväl företag som medarbetare. Vägen dit däremot är inte alltid så enkel och det krävs medvetenhet och en tydlig strategi för att nå målet. På Volkswagen Group Sverige är arbetet med inkludering högt prioriterat och ett arbete som drivs av ledningen. Siri Lundberg är HR Business Partner och en av dem som driver företagets inkluderingsarbete.

– Vi har en utarbetad plan för lika rättigheter och möjligheter. Vi har satt mål och kopplat aktiviteter till dem och arbetar strukturerat med uppföljning, berättar Siri.

Vidare anser Siri att det är viktigt att inte lägga arbetet på de som är i minoritet. Att företaget behöver en jämnt fördelad medarbetargrupp är inte en kvinnofråga som ska drivas av kvinnor för kvinnor. Det är en fråga som berör alla i organisationen. En diversifierad medarbetargrupp bidrar till fler perspektiv på de utmaningar företaget ställs inför och därför behandlar Volkswagen Group Sverige inkluderingsfrågor precis på samma sätt som andra affärsfrågor. Det är ett arbete som hör hemma på ledningens agenda och som sedan fördelas ut i organisationen. På så sätt inkluderas alla avdelningar i frågan och det skapas en medvetenhet hos samtliga medarbetare.

– Vi tror inte att det är brister i kompetens som gör att vi har få kvinnliga chefer. Den största utmaningen är att få kvinnor att se vår bransch och vårt företag som ett alternativ när de söker arbete. Dessutom behöver de rekryterande cheferna ha insikt om sina egna fördomar och hur de påverkar hur de ser på kompetens både i vardagen och vid rekrytering, fortsätter Siri.

Volkswagen Group Sverige vill vara ett föredöme i de här frågorna och driva förändringen i branschen, vilket alla bolag borde sträva efter. Bolaget har till exempel ett omvänt mentorskap som innebär att alla i ledningsgruppen har en mentor. Männen i ledningsgruppen har mentorer som är yngre kvinnor i början av sin karriär. Det är en av bolagets aktiviteter som drivs för att kompetensutveckla ledningen i inkluderingsfrågor och för att i förlängningen nå bolagets mål om att 30 % av organisationens chefspositioner ska innehas av kvinnor.

Det händer mycket inom inkludering i samhället i stort just nu, det är högt på agendan i allt från världspolitik till forskning. Att arbeta med frågorna är både en hygienfaktor och en affärsfråga, och då inte bara inkludering med avseende på kön utan även ålder, etnicitet, personlighet och så vidare.

– Det finns mängder med forskning som visar på att en diversifierad organisation leder både till ökad trivsel hos samtliga medarbetare och bättre finansiella resultat. Att vara ett inkluderande bolag med en stor mångfald är helt enkelt avgörande för en lyckad business!, avslutar Siri. 

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor