En omfattande resa inom koncernen som präglas av nyfikenhet