facebook tracking

“En bra arbetskultur byggs inifrån – som chef är det viktigt att bidra med positivitet och motivation”

Att engagemang på arbetsplatsen leder till höga slutresultat är Jörgen Wedefelt, försäljningschef på Audi, övertygad om. Som chef är hans målsättning att skapa en inkluderande arbetsplats med fokus på respektive medarbetare. – På Volkswagen Group Sverige strävar vi efter att ha högt i tak och att både respektera och utmana varandra, berättar Jörgen. 

Jörgen har arbetat inom Volkswagen Group Sverige AB (VGS) sedan 2014 och är idag försäljningschef på Audi. Detta innefattar ett övergripande ansvar över försäljningsavdelningen, med huvudfokus på att skapa rätt förutsättningar för såväl medarbetare som återförsäljare.

– Arbetsmiljön är oerhört viktig. På VGS respekterar vi varandras åsikter, men vi vågar också utmana varandra till att testa nytt. Att sträva efter att förbättra både processer och detaljer är essentiellt för att koncernen ska utvecklas, berättar Jörgen.

En familjär organisation med fokus på stark gemenskap 

Att ha möjlighet att känna på pulsen hos såväl medarbetare som koncern är enligt Jörgen nödvändigt. Delaktigheten gynnar ledarskapet så att han lättare kan anpassa både kommunikation och ansvarsfördelning. På samma sätt är det enligt Jörgen viktigt att rekrytera med tydliga riktlinjer. Vid varje anställning utgår han därför från grundinställningen att hitta personer med rätt drivkraft och passande egenskaper. Enligt Jörgen är skapandet av en stark gemenskap ett högst aktivt arbete, som kräver tydlighet kring värderingar och ledord. 

– Vi har en familjär organisation och vi vill behålla den miljön. Jag är därför väldigt noggrann med vad vi kommunicerar redan i rekryteringsprocessen. Det ska vara tydligt att vi på VGS uppskattar driv, respekt och hållbarhet till både varandra och våra produkter, berättar Jörgen.

Motivation och inspiration – vikten av ett engagerat ledarskap 

Att som chef även agera inspiratör är inte alltid helt lätt, men det är något som Jörgen tar på största allvar. Som ledare vill han motivera och sporra sina medarbetare till att prestera så bra som möjligt, men han anser det vara lika betydelsefullt att ta ett steg tillbaka när hans bidrag inte behövs. 

– En god arbetskultur byggs inifrån! Att delegera uppgifter utåt i organisationen är viktigt för att det dagliga arbetet ska bli effektivt. Som chef är tillit därav grundläggande – ju fler som känner sig sedda och delaktiga, desto bättre blir slutresultatet, avslutar Jörgen.

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor