“En bra arbetskultur byggs inifrån – som chef är det viktigt att bidra med positivitet och motivation”