facebook tracking

“Det är tydligt att Volkswagen Group Sverige AB värnar om sina medarbetare”

Louise Larsson är uppvuxen i Stockholm och har sedan början av 2019 kombinerat sin masterutbildning med deltidsarbete på Audi. Hon studerar till civilingenjör inom industriell ekonomi och blev headhuntad som administratör på Audi, ett av de sex märkena tillhörande Volkswagen Group Sverige AB. Det är ett arbete som genererar ökad förståelse för hennes studier och som förbereder henne inför arbetslivet. 

Du hittar henne på Audis produktavdelning och i hennes roll som administratör ingår varierande arbetsuppgifter. Hennes primära uppgift är att avlasta Audis produktchefer genom att vara delaktig i bland annat prissättning av bilar, granskning av prispaket och kalkyler samt förberedelser av motorer och modeller i olika system. 

– Det är ett roligt arbete med mycket variation. Jag har möjlighet att arbeta hemifrån, på Audi Studios i Stockholm och även på huvudkontoret i Södertälje. Jag föredrar att åka till Södertälje just för att få vara nära mina kollegor, inleder Louise.

Deltidsarbete på Audi ger praktisk erfarenhet

Att studera 100 % och arbeta deltid kan vara utmanande men det är inget i jämförelse med de lärdomar och erfarenheter Louise får med sig. Arbetet på Audi gör att Louise kan använda teorin i praktiken och det ger henne ökad förståelse för studierna. Vad som gör arbetet ännu roligare är hennes kollegor och arbetssättet bolaget genomsyras av. 

– Jag fick ett jättebra mottagande när jag började på Audi! Mina kollegor visar stort förtroende för mig och min kompetens vilket både utvecklar och driver mig, fortsätter Louise. 

En koncern med fokus på medarbetarna

Audi ingår som tidigare nämnt i Volkswagen Group Sverige AB vilket innebär att koncernen är Louises primära arbetsgivare. Hon har en god relation med sin kontaktperson Hanna på HR-avdelningen och trots en omfattande koncern med många medarbetare är medarbetarnas välmående och trygghet ett tydligt fokus. 

– Det finns många karriärmöjligheter inom bolaget vilket förstärks tack vare den goda kommunikationen jag som medarbetare har med HR-avdelningen. Det är tydligt att VGS AB värnar om sina medarbetare, berättar Louise. 

Sammanhållning bidrar till stark teamkänsla

Vidare beskriver hon VGS AB som en närvarande koncern som är delaktiga i medarbetarnas utveckling genom bland annat utbildningar och uppföljning. Louise berättar om en workshop de hade tidigare i år tillsammans med Audis återförsäljare. Syftet med workshopen var att lyfta återförsäljarna och dra lärdomar från deras erfarenheter och kompetens. Ett arbetssätt som Louise uppskattar eftersom återförsäljarna är närmast kunderna. Bolaget genomsyras av nytänkande processer och inkluderande arbetssätt.

– Jag tycker att mitt team är oerhört kompetent och under pressade tider ställer alla upp för varandra. Det finns ett tydligt driv inom teamet och en sammanhållning som även kommer till uttryck utanför kontorets väggar, avslutar Louise.

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor