“Det är tydligt att Volkswagen Group Sverige AB värnar om sina medarbetare”