“Den starka gemenskapen på Volkswagen Group Sverige AB gör att jag känner mig involverad även under föräldraledigheten”