“Coaching och support gav mig möjlighet att kombinera karriär och familjeliv”