facebook tracking

“Att få vara med att forma en helt ny tjänst är en ynnest, jag har världens roligaste och mest flexibla jobb där allt är möjligt!”

Charlotta Lindh lämnade en fast tjänst på SAS för att testa vingarna inom en ny bransch. I en till synes mansdominerad bilbransch har hon som ung kvinnlig akademiker banat väg för en tjänst som inte fanns när hon sökte sig till Volkswagen Group Sverige AB. Sedan drygt tre år tillbaka titulerar hon sig som projektledare på Volkswagen Personbilar.

– Det var med skräckblandad förtjusning som jag ersatte min fasta tjänst på SAS med en tjänst som skulle byggas upp från grunden. Vi formade tjänsten utifrån mig och det koncernen ville uppnå, berättar Charlotta Lindh, projektledare Volkswagen Personbilar.

Vid den tidpunkten var det ett stort fokus på rapportering och nyckeltal, och det var på de premisserna som tjänsten byggdes upp. Sedan dess har Charlotta varit en drivande faktor i arbetet med att omarbeta tjänstens syfte i takt med koncernens uppdaterade målsättningar. Idag arbetar de med långsiktiga mål på hennes avdelning och det är vägen mot målen som är i fokus. 

– Min roll handlar om att stötta våra återförsäljare och servicechefer i deras dagliga arbete med att leverera hög kundnöjdhet och ett smidigt verkstadsbesök till våra kunder. Vår avdelning arbetar med människor och deras utveckling, vilket gör det mer logiskt att ha fokus på det snarare än rapporter. Medarbetarna är hjärtat i bolaget, berättar Charlotta.

Arbetet handlar bland annat om att driva och införa nya servicekoncept samt upprätthålla nära dialog med servicechefer. Det som lockade Charlotta var möjligheten till ett flexibelt arbete och balans i livet.

– Arbetet och arbetstiderna är extremt flexibla och har varierat mycket under dessa år, det gör arbetet föränderligt. Det är flexibelt på riktigt, vilket underlättar när jag bor i centrala Stockholm. Det finns en tillit och respekt som jag skattar högt, berättar Charlotta.

Utöver det hyllar Charlotta koncernens arbete med jämställdhet. Hon började som ensam kvinna i sitt team men det har förändrats sedan dess och dessa frågor är prioriterade, vilket gör Volkswagen Group Sverige till en attraktiv arbetsgivare enligt henne. Vidare beskriver hon måndagar som den bästa dagen på veckan. Det är dagen då alla kollegor samlas på kontoret och hinner umgås. 

– Söndagsångest existerar inte. Jag är omgiven av de bästa kollegorna man kan tänka sig och teamet är något jag värderar högt. Det är guld värt att vi är över 400 kompetenta medarbetare samlade under ett och samma tak. Allt är möjligt på den här arbetsplatsen!, avslutar Charlotta.  

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor