facebook tracking

“En otroligt bra balans mellan en familjär arbetsmiljö och en hög nivå av professionell standard”

Pernilla Åberg studerar Human Resource Management på Linnéuniversitetet i Kalmar och genomför just nu en tio veckor lång praktik på Volkswagen Group Sverige AB. Pernillas önskan var att få vara en del av en global och etablerad organisation för att addera praktiska erfarenheter till sina teoretiska kunskaper. VGS AB visade stort intresse och engagemang vid första kontakten, något som inte är allt för vanlig för studerande i jakten på praktikplats.

Pernillas främsta arbetsuppgifter består av att se över befattningsbeskrivningar och strukturera beskrivningssystemen för samtliga anställda inom lager. Målet är att kartlägga området genom att kommunicera med anställda, ansvariga och chefer på lagret.

– Det krävs att man har ett eget driv, vågar ta initiativ och tar till sig av all kompetens och praktiska verktyg som finns på plats. Volkswagen Group Sverige ABs familjära arbetsmiljö inspirerar och förenklar arbetet. Jag känner mig som en del av teamet, säger Pernilla Åberg, praktikant på företagets HR-avdelning.

Att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken är syftet med praktikkursen samtidigt som praktikperioden ska vara ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Pernilla vill vara en tillgång för företaget och samtidigt få en djupare förståelse för problematiken och förhållningssätten inom HR.

– Jag strävar efter att arbeta inom områden som fokuserar på ledarskap, normer och komplexa strukturer. Jag blev inspirerad av Volkswagen Group Sverige AB HR-direktör Jeanna Tällberg som införde omvänt mentorskap – ett initiativ som bidrar till en mer jämställd arbetsplats, avslutar Pernilla.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor