facebook tracking

Molly drivs av att kunna påverka samhället genom effektiv kommunikation

Under en månad har Molly Stjerna fördjupat sina kunskaper inom kommunikation i rollen som praktikant på Volkswagen Group Sveriges kommunikationsavdelning. Molly är tjugofem år gammal och studerar till vardags Public Relations på Berghs School of Communications, en utbildning hon valde tack vare att hon brinner för kommunikation i olika former.

Innan studierna arbetade Molly som PR-konsult inom byråvärlden. Hon har alltid haft ett stort intresse för kommunikation och att uttrycka sig för att kunna vara med och påverka samhället.

– Jag är en social och åsiktsstark person som brinner för miljö- och samhällsfrågor. Jag tar gärna debatten när det behövs, berättar Molly.

Enligt Molly var det inte helt självklart att söka sig till bilbranschen då det inte samspelar med hennes starka miljöengagemang. Däremot går det att se en tydlig koppling till hennes vilja att arbeta med samhällsfrågor. Hon motiverar valet utifrån att VGS vågar satsa inom det gröna skiftet vilket framhävs genom att de ligger i framkant inom e-mobilitetssatsningar. Det handlar inte längre enbart om att vara med och utveckla produkter utan det gäller att se till infrastrukturen och samhället i helhet.

Under praktiken har Molly tagit del av varierande arbetsuppgifter inom såväl intern som extern kommunikation. Hon har bland annat varit delaktig i en föreläsning om kriskommunikation som Marcus Thomasfolk från VGS höll på Lunds universitet.

– Under föreläsningen i Lund fick jag möjligheten att leda en övning inom kriskommunikation. Jag har sedan tidigare ett stort intresse för kriskommunikation och genom min praktik har jag fått med mig många lärdomar och insikter kring ämnet.

Praktiken har givit Molly många praktiska exempel på hur det faktiska arbetet inom kommunikation går till. Kommunikationsavdelningen på VGS är en levande del av koncernen som behöver kontinuerlig uppdatering för att hålla verksamheten igång.

– Jag upplever verkligen att min tid som praktikant på VGShar breddat min kunskap inom kommunikation och det har gett mig en bra känsla inför framtiden, avslutar Molly.

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor